КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского колледжа

Показано 65..80 из 168

Все книги на казахском языке

  Авторыредакциясын басқарган В.В. Зверев, М.Н. Бойченко; қазақ тіліне аударған және жа-уапты редакторы К. Кұдайбергещлы; жалпы редакциясын басқарған Б.А. Рамазанова
  Год издания2016
  Басылымды И.М. Сеченов атындағы Бірінші Мәскеу мемлекеттік медицина университетінің микробиология, вирусология және иммунология кафедрасының, Н.И. Пирогов атындағы
  Загружено 2017-10-14 02:13:52
  Авторы[В. Л. Кассиль, Х. Х. Хапий ж.б.] ; редакциясын баскарған В. Л. Кассиль, Х. Х. Хаппий ; казак тіліне аударған У. Е. Ибраев, жауапты редакторы С. Қ. Мұратбекова
  Год издания2016
  Нұскаулыкта әр тұрлі профильді каркынды емдеу (реанимациялык) бөлімше-лерінің міндеттері мен ұйымдастырылуы туралы мәліметтер берілген.
  Загружено 2017-10-14 02:13:49
  АвторыЛ. В. Акуленко, И. В. Угаров ; редакциясын басқарғандар О. О. Янушевич, С. Д. Арутюнов ; қазақ тіліне аударғандар Қ.А. Естемесова, Б.Н. Дюсенбекова; қазақ тіліндегі басылымның жауапты редакторы Қ.А. Естемесова
  Год издания2016
  Бұл оқулық мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес орта кәсіби білім берудің "Лабораториялық диагностика" мамандығы "Медициналық генетика
  Загружено 2017-10-14 02:13:45
  Авторыредакциясын баскарғандар Ю. Ф. Исаков, А. Ю. Разумовский; казак тіліне аударған жэне жауапты редакторы М. С. Аскаров
  Год издания2016
  Окулык балалар ағзасында эр түрлі патологиялык процестерді зерттеудің жаңа эдістерін, клиникалык тэжірибеде операциялык емдеуде мини-инвазивті эдістерді колдану
  Загружено 2017-10-14 02:13:31
  АвторыА. Б. Отарбаева, К. Ж. Байтекова, Г. Х. Сүлейменова
  Год издания2016
  Тестілік тапсырмалар жинагы кезекті, аралық және корытынды бакылауға және өзін-өзі тексеруге арналған 550 сұрақтан тұрады. Көп уакытты
  Загружено 2017-10-10 17:37:12
  АвторыЛ. М. Адилова
  Год издания2016
  Оқу-әдістемелік кешені стационардағы мейіргердің жұмысына бағытталған, 134 негізгі тәжірибелік дағды кезеңіндегі
  Загружено 2017-10-10 17:21:32
  АвторыЖ. Б. Ахметов. - Өңделген және толықтырылған 4-басылым
  Год издания2016
  Патологиялық анатомия оқулығының төртінші басылымы медициналық білім беру жүйесіне инновациялық бағыттағы әдістемелердің
  Загружено 2017-10-10 17:18:04
  АвторыАпресян С.В., Воронцова Ю.Н., Гагаев Ч.Г., Галина Т.В., Голикова Т.П., Гончаровская З.Л., Дурандин Ю.М., Ермолова Н.П.
  Год издания2016
  Оқу құралы 5В130100 "Жалпы медицина" мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарттарына сай дайындалған.
  Загружено 2015-10-27 12:00:00
  АвторыУ. А. Жанпейс, Н. А. Озекбаева, Р. Д. Даркембаева
  Год издания2015
  Учебник предназначен для студентов I курса, обучающихся по специальностям: "Общая медицина", "Фармация", "Технология фармацевтического производства", "Стоматология", "Общественное здравоохранение", "Медико-профилактическое дело",
  Загружено 2017-11-09 02:06:38
  АвторыИ. И. Каган, С. В. Чемезов ; қазақ тіліне аударған М. А. Сейфулдинова ; жауапты редакторы Ы. А. Алмабаев
  Год издания2015
  Оқулық топографиялық анатомия және оперативтік хирургия бағдарламасы бойынша дәрігер-стоматологтарды даярлауға арналған мемлекеттік білім стандартына, сондай
  Загружено 2017-11-09 02:06:34
  АвторыР. Г. Сединкина ; жалпы редакциясын баскарған С. Қ. Мұратбекова ; казак тіліне аударған және жауапты редакторы Қ. Қ. Турлыбеков
  Год издания2015
  Оку куралы "Кардиология" бөлімі бойынша дәрістік курстан турады. Онда "Терапиядағы мейіргер ісі" пәні бойынша оку бағдар-ламасының теориялык
  Загружено 2017-11-09 02:06:04
  Авторы[Э. А. Базикян ж.т.б.] ; редакциясын баскарғандар проф. Э. А. Базикян, проф. О. О. Янушевич ; казак тіліндегі окулыктың жауапты редакторы Ш. Ш. Абралина : казак тіліне аударғандар Г. Л. Қасенова, Ғ. С. Абылкаирова
  Год издания2015
  Окулыктың бөлімдері заманауи эндодонтиялык еммен, реставрация мен жансыз-дандыру әдістерімен, болашак клиницистердің мануалды кұзіретін калыптастыру, вир-туалдык
  Загружено 2017-11-09 02:04:38
  АвторыНиязбекова Л. С.
  Год издания2015
  Еңбек етуші тұрғындардың денсаулығына эсер ететін өндірістік-фи-зикалык факторлар (метеорологиялык жағдайлар, атмосфералык кысым, аэрозолдер, электромагниттік
  Загружено 2017-11-09 02:04:36
  АвторыМ. А. Пальцев, В. С. Пауков редакциясын баскарғандар ; казак тіліндегі басылымның жауапты редакторы Д. М. Шаб-дарбаева ; казак тіліне аударғандар С. А. Апбасова, Б. Р. Алимбекова
  Год издания2015
  Окулыктың екінші томы ауру және маңызды патологиялык үдерістердің дамуының патоморфологиясы және патофизиологиясы туралы акпарат береді. Аурулармен катар, компакт
  Загружено 2017-11-09 02:04:24
  АвторыБ. И. Зудин, Н. Г. Кочергин, А. Б. Зудин ; казак тіліне аударган Г. А. Валеева ; жауапты редакторы С. Қ. Мұратбекова
  Год издания2015
  Авторлар тері аурулары туралы замануи маглұматтарды, ауруларды емдеу және кұту жолдары туралы мәліметтерді келтірген. Тері жұкпалы аурулары мен жиі кездесетін
  Загружено 2017-10-10 17:41:29
  АвторыЛ. Миалл, М. Рудольф, Д. Смит; казак тіліне аударған және редакциялаған Б. Түсіпкалиев, Е. Бекмұхамбетов
  Год издания2015
  Оку кұралында педиатрияның негізгі бағыттары айкын және толык берілген. Қолайлы форматы және түрлі иллюстрациясы окырманға берілген материалды жеңіл
  Загружено 2017-10-10 17:40:56